آیین نامه مرخصی


قیمت محصول : 1,490,000 ریالمرخصی بعنوان یک حق قانونی برای کارگر در قانون کار در نظر گرفته شده است. اما اگر برای استفاده از این حق قانونی در سازمان قواعد و دستورات مشخص و استانداردی وجود نداشته باشد ، مسلما عملکرد سازمان دچار اختلال و بی نظمی های مفرط می گردد. از سوی دیگر نبود دستورالعمل مشخص در این زمینه می تواند شرایط را برای تفسیرهای ناصحیح از این حق قانونی فراهم آورد. لذا هرچه استانداردها در این زمینه شفاف تر باشد، هم عملکردها در سازمان اثربخش تر خواهد بود و هم آراستگی سازمانی ارتقاء خواهد یافت.آیین نامه و دستورالعمل مرخصی در سازمان در دوبخش مرخصی های ساعتی و مرخصی های روزانه قواعد مشخص و شفافی را تعیین نموده است و هر دو ذینفعان سازمان یعنی هم مدیریت سازمان و هم کارکنان با رعایت این قواعد انتظارات خود را از یکدیگر متعادل می نمایند. سند حاضر به سوالات زیر پاسخ می دهد :

  • پرسنل سازمان چه میزان قبل از استفاده از مرخصی ساعتی باید درخواست خود را ارائه دهند؟
  • در طول سال چند بار می توانند، پیش بینی نشده از مرخصی ساعتی استفاده نمایند؟
  • وظایف و شرایط جانشین فرد استفاده کننده از مرخصی چیست؟
  • حداکثر ساعات استفاده از مرخصی ساعتی در یک روز چه میزان است؟
  • اگر افراد بیش از زمان اعلامی در برگ درخواست مرخصی از مرخصی ساعتی استفاده نمایند، سازمان باید چه اقدامی انجام دهد؟
  • هر شخص در هر ماه چند بار می تواند از مرخصی ساعتی استفاده نماید؟
  • پرسنلی که به مرخصی روزانه رفته است تا چند روز می تواند بدون بازگشت به سازمان و چگونه مرخصی خود را تمدید نماید؟
  • شرایط و ضوابط استفاده از مرخصی بدون حقوق چگونه است؟

و دهها سوال دیگر که با مطالعه‏ی این آیین نامه و دستورالعمل های تعیین شده ، بهمراه فرم های مربوطه به دانش لازم در این زمینه دست یافت.

بخشی از مواد آیین نامه مرخصی :

ماده ۱) طبق ماده ۶۴  قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگر با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.

ماده ۵) پرسنل سازمان موظف اند برای استفاده از مرخصی ساعتی یک روز قبل ، فرم تقاضای مرخصی را تکمیل و به تأیید مدیران مربوطه برسانند.

 تبصره ۲ : در موارد ضروری و غیر منتظره ، به تشخیص و صلاحیت مدیر واحد ، زمان مورد نظر در ماده ۵ می تواند کمتر نیز باشد. تعداد دفعاتی که زمان هماهنگی جهت استفاده از مرخصی بدلایل غیر قابل پیش بینی رعایت نمی گردد ، نباید بیش از ۴۴ بار در سال باشد.

ماده ۸) فرد متقاضی مرخصی موظف است گزارش مانده‏ ی مرخصی خود را در واحد کارگزینی تکمیل و تأیید آنرا از بخش مربوطه دریافت نماید. بدیهی درصورتیکه فرد متقاضی مانده مرخصی داشته باشد می تواند از مرخصی استفاده نماید.

ماده ۱۲) کارکنان در روزهای پنجشنبه در صورتیکه کارکرد رسمی سازمان نیمه وقت باشد، نمی توانند از مرخصی ساعتی استفاده نمایند.

ماده۱۷) تمامی پرسنل سازمان موظف اند برای کاهش عدم هماهنگی و عملکرد سازمان ، برای استفاده از مرخصی روزانه حداقل یک هفته قبل (در مورد مرخصی بدون حقوق طبق ماده ۲۶ عمل گردد) هماهنگی های لازم را بعمل آورند و فرم تقاضای مرخصی روزانه (فرم شماره ۲) را تکمیل و به تأیید مدیران مربوطه برسانند.

قیمت محصول : 1,490,000 ریال