ثانیه های استراتژیکبنام پروردگار بزرگ ؛ داور برحق

مدیریت را با واژه های مختلف می توان توصیف و تعریف نمود اما بهترین واژه ای که می تواند جامعیت داشته باشد « تصمیم گیری » است. مدیریت علم تصمیم گیری و اجرای تصمیمات است. تصمیم در مورد اینکه کجا برویم ؟ برای رسیدن چه کاری انجام دهیم ؟ با چه کسانی انجام دهیم ؟ چه وقت انجام دهیم ؟ از چه منابعی استفاده کنیم ؟ و دهها تصمیم دیگر در زمینه های مختلف رفتاری ، اقتصادی ،انسانی ،تجاری ، مالی و غیره که برای تحقق اهداف اتخاذ می شود. فارغ از اینکه در تمامی حوزه ها ، ضرورت ها و محدودیت های خاص وجود دارد اما همه آنها برای دستیابی به نتیجه ی لازم ، بویژه در محیط های رقابتی ، یک نیاز مشترک دارند. « سرعت »

در شرایط کنونی که رقابت تقریبا در همه صنایع تشدید شده و ذینفعان سازمان مثل سهامداران ، تأمین کنندگان ، اعتباردهندگان ،کارکنان ، مصرف کنندگان ، مشتریان ،  و دیگر ذینفعان انتخاب های فراوان و متنوعی دارند، سرعت در تصمیم گیری در خصوص نیازها و خواسته های آنها یک « مزیت رقابتی » است. زودتر ، البته با رعایت ضرورت ها و الزامات ، احتمال موفقیت را چندین برابر می نماید.لذا تصمیم گیری سریع تر نسبت به رقبا در موضوعات مختلف ، مطمئناً شکلی از راهبرد تمایز و تفاوت است که بعنوان یک ویژگی تعیین کننده می تواند در محیط رقابتی در نظر گرفته شود. برخی از فعالیتها و حوزه های تصمیم گیری که راهبرد سرعت می تواند در آنها تأثیرگذار باشد در ادامه مورد بحث قرار می گیرد. هرچند فراوانی دامنه اثرگذاری این راهبرد آنقدر وسیع می باشد که چند مورد ذکر شده ، نمونه هایی از انبوه مثالها و موارد قابل ارائه است.

۱- ورود به بازار جدید : ورود به بازارهای جدید ، زودتر از رقبا ، با رعایت و کنترل ریسکها و الزامات مرتبط  ، احتمال دستیابی به سهم بازار بالاتر و سود بیشتر را افزایش می دهد.

۲- تولید محصول جدید : هرچه شناخت نیازهای جدید مشتریان زودتر صورت گیرد و در پی آن پاسخ سریع ،اما مناسب به رفع آن نیاز ارائه گردد ،امکان دستیابی به موفقیت چندین برابر می گردد.این راهبرد بویژه در بازارهای خدماتی اثرات مهم تری می تواند داشته باشد.

۳- رسیدگی به نارضایتی مشتری : سرعت رسیدگی به شکایت مشتری و ارائه پاسخ مناسب و به موقع می تواند نرخ حفظ مشتریان و میزان رضایت آنها را افزایش دهد و در مقابل نرخ ریزش مشتریان را کاهش دهد.

۴- سرعت در تحویل یا توزیع : توزیع و تحویل بسیاری از محصولات ، بویژه محصولاتی که مصرف کنندگان چسبندگی و وفاداری زیادی به برند ندارند و مصرفی می باشند  و از سوی دیگر ویترین و شلف خرده فروشی ها برای این نوع محصولات از ظرفیت محدودی برخوردار می باشد ، قبل از دیگر برندها بسیار حائز اهمیت است.

۵- رسیدگی به نیازهای کارکنان : نیازها و خواسته های معقول و منطقی کارکنان نباید کهنه و مزمن گردد. هرچه مدیر به این دسته از ضروریات رفتاری سریع تر پاسخ دهد کیفیت انگیزش و تعهد کارکنان به شکل قابل توجهی بهبود می یابد.

۶- برگزاری رویدادها : اجرای برنامه های تبلیغاتی در قالب رویدادها در صورت برخورداری از طراحی مناسب و هدفمند ، پیش از برندهای رقیب ، ماندگاری نام را در ذهن مشتری بعنوان ، اولین ، افزایش می دهد.

موارد اشاره شده فقط بخشی از کاربرد های استراتژی سرعت را بیان می کند. آنچه که نیاز به تأکید مجدد دارد لزوم استفاده سریع و مناسب از ثانیه ها در رقابت است. ثانیه هایی که ارزش استراتژیک دارند و روزها و ماهها ، بلکه سالها ، شرایط رقابت را به نفع استفاده کنندگان از آن ، تغییر می دهند.

   با سپاس از توجه شما

پروردگارا کمکم کن

نویسنده : مجید سدیدی