آیین نامه تنخواه گردان


قیمت محصول : 1,500,000 ریالتنخواه­ عبارت است از وجه معینی که از محل وجوه شرکت از طرف مدیر امور مالی یا نماینده وی با تأیید مدیرعامل برای انجام برخی هزینه­ ها در اختیار واحدها یا مأمورانی که مجاز به دریافت تنخواه­ گردان می­باشند، قرار می­گیرد. معمولا این وجوه در اختیار کارپردازان خرید ، پشتیبانی شیفت ، مدیران شعب و هر شخص یا واحدی در سازمان که به تشخیص مدیریت نیاز به وجه نقد برای انجام امور جاری محول دارد و از طرف دیگر دسترسی مستقیم و سریع به صندوق سازمان برای وی وجود ندارد ، برای انجام پرداخت در موارد مشخص ، قرار می گیرد. تصمیماتی که سازمان در این زمینه باید اتخاذ نماید عبارتند از :

  • تعداد تنخواه گردان ها در سازمان چند نفر و در کدام واحدها باشند؟
  • این افراد باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
  • میزان مبالغی که باید در اختیار این افراد یا واحدها قرار گیرد ، چه میزان باشد؟
  • در چه مواردی تنخواه گردان ها مجاز به پرداخت از محل تنخواه می باشند؟
  • نحوه‏ ی گزارش دهی تنخواه گردان ها چگونه باید باشد؟
  • پرداخت مجدد برای شارژ تنخواه در چه زمانهایی باید صورت گیرد؟
  • چه تضمین هایی بابت تحویل وجوه به تنخواه گردان ها باید دریافت گردد؟

و دهها موارد دیگر که برای اداره و مدیریت این نقش ضروری در سازمان باید مشخص و تعیین گردد.

آیین نامه و دستورالعمل تنخواه گردان با پرداختن به تمامی موضوعات مطرح شده ، جنبه ها و ابعاد این مسئولیت سازمانی را بصورت شفاف و کاربردی مشخص نموده است. ضمن اینکه تمامی فرم های مربوطه که برای ایجاد ، کنترل و گزارش دهی این حوزه مورد نیاز است ، طراحی و در این آیین نامه در اختیار قرار داده شده است. در ادامه بخش هایی از این آیین نامه برای آگاهی بیشتر ارائه می گردد :

ماده ۴   کمیته تعیین تنخواه گردان

کمیته ای متشکل از مدیرمالی ، مدیر بازرگانی ، مدیر بهره برداری ، مدیر اداری و مدیرعامل در ابتدای هر سال با توجه به نیازها و درخواست های هر بخش ، تعداد تنخواه گردان ها و سقف مبلغ در اختیار هر کدام از آنها را تعیین و تصویب می نمایند.

ماده ۷- نحوه پرداخت تنخواه به تنخواه­ داران:

تنخواه واحدهای تنخواه­ دار با توجه به سقف تعیین شده ، توسط امور مالی و از طریق واریز به حساب بانکی مفتوح شده از سوی امور مالی و یا بوسیله چک و در وجه اشخاص مذکور با اخذ رسید پرداخت ( فرم شماره ۲ ) تحویل داده می­شود.

ماده ۹- دوره تسویه اسناد هزینه از محل تنخواه

تنخواه دار موظف است بصورت منظم  و هفتگی در یک روز مشخص گزارش هزینه کرد خود را از محل تنخواه با ارائه اسناد و مدارک لازم در فرم شماره ۴ به تأیید مدیر واحد رسانده به امور مالی تحویل دهد. امضاء تنخواه­ گردان ،  مدیر واحد، در ذیل اسناد هزینه (به عنوان تأیید و صحت هزینه) قبل از ارائه به امورمالی الزامی است.

تبصره ۴– درصورتی­که بیش از ۷۰ درصد از رقم سقف تنخواه در کمتر از یک هفته، هزینه شده باشد، تنخواه­ دار مکلف است نسبت به احیای تنخواه ، زودتر از زمان تعیین شده در ماده ۹ اقدام نماید.

قیمت محصول : 1,500,000 ریال