قرارداد نمایندگی VIP فروش


قیمت محصول : 2,300,000 ریالتوزیع محصولات و خدمات از طریق نمایندگی یکی از راهبردهای قدیمی و مرسوم در توسعه‏ ی جغرافیایی بازار است. این راهبرد برای سازمانهایی که توانایی سرمایه گذاری و تخصص لازم را در طراحی و پیاده سازی ساختارهای توزیع مستقیم و مویرگی ندارند، در بسیاری از موارد بهترین انتخاب است. کاهش ریسک مالی در صورتیکه نماینده بدرستی انتخاب شده  و نحوه ی همکاری بصورت واضح مشخص شده باشد، یکی از مزایای پیاده سازی این راهبرد است.البته با افزایش رقابت و کاهش وسعت بازار ، سازمان ها مجبور می شوند که در نحوه ی اجرای این راهبرد تغییراتی ایجاد نمایند. بدین معنی که سازمانها برای جلب رضایت  عاملین فروش ویژه (VIP) اقدام به راه اندازی و ایجاد انبارهای منطقه ای می نمایند تا بخشی از هزینه های توزیع و فروش  این دست از نماینده ها را کاهش دهند. مالکیت این انبارها در اختیار شرکت ، ولی بصورت امانت در اختیار نمایندگی ها قرار می گیرد. این راهبرد از مجموعه راهبردهای توسعه ی جغرافیایی فروش ، موجب می گردد، هزینه های خواب سرمایه و هزینه حمل کالاها تا محل نمایندگی بعهده ی سازمان باشد و در مقابل ریسک فروش و هزینه های توزیع در محل جغرافیایی نماینده بعهده وی باشد. اجرای این راهبرد مستلزم رعایت آداب و قواعد خاصی است تا در یک دوره ی درازمدت از همکاری دوجانبه ، مشکلات و آسیب های کمتری متوجه دو سوی ارتباط گردد. چه دفعات بیشماری که ابهامات و عدم وضوح نحوه ی همکاری ، موجب ضرر و زیانهای جبران ناپذیری برای سازمان و نماینده ی فروش شده است. لذا در صورتیکه سازمان تصمیم به استفاده از این راهبرد بگیرد، باید به شرایط و ضوابط مشخص در اجرای آن نیز توجه و عنایت ویژه ای مبذول دارد تا عوارض منفی آن کاهش یابد.از ضوابط بسیار مهم اجرای این راهبرد ، استفاده از قراردادی است که ضمن پوشش تمامی جوانب توافقات تجاری از چارچوب حقوقی قابل قبولی نیز برخوردار باشد.

قرارداد حاضر با تعیین تمامی جوانب این نوع همکاری ، ضوابط مشخصی را برای اجرای آن بین سازمان و نماینده ویژه طراحی و تدوین نموده است. مواردی که بطور شفاف در این قرارداد ذکر شده عبارتند از :

۱- موضوع قرارداد که مسئولیت حقوقی طرفین را مشخص می نماید.

۲- چگونگی تعیین مبلغ قرارداد و نحوه ی پرداخت ها و تسویه حساب ها

۳- تعهدات و توافقات طرفین که شامل میزان مبادلات ، سقف موجودی ، مسئولیت های ریالی و ……

۴- تضامین لازم برای اجرای موفق قرارداد

۵- چگونگی برداشت از انبار و مسئولیت طرفین در این زمینه

۶- چگونگی مواجهه با تغییرات قیمت در بازار

و  موارد فراوان دیگری که می تواند در اجرای موفق و پایدار این راهبرد اثربخش باشد. بخش هایی از این قرارداد در ادامه نمایش داده شده است :

  • طرف دوم مجاز می باشد ، برای فروش محصولات تحویلی از سوی طرف اول در انبار مذکور در موضوع قرارداد، با پذیرش تعهدات مالی وتحویل وجوه نقدی آن حداکثر تا ۱۰ روز پس از صدور فاکتور، تا سقف ۲۰ درصد از لیست قیمت تحویلی از سوی طرف اول در حوزه جغرافیایی تعیین شده در موضوع قرارداد به مشتریان خود تخفیف دهد. در صورت فروش اعتباری از سوی طرف دوم  ، طرف اول پس از دریافت اسناد مالی مربوطه از طرف دوم به ازای هر ماه ۲/۵ درصد از سقف تخفیف تعیین شده کسر می نماید. حداکثر مدت زمان فروش اعتباری ۲ ماه تعیین می گردد.
  • هر گونه هزینه تبلیغات مربوط به کالای تحویلی در انبار مذکور در موضوع قرارداد در حوزه جغرافیایی طرف دوم در صورت تأیید کتبی و سازگار بودن با شرایط سازمانی طرف اول ، بعهده طرف اول می باشد. بدیهی است در صورت عدم موافقت کتبی طرف اول ، طرف دوم هیچگونه ادعایی در خصوص هزینه های تبلیغات نمی تواند مطالبه نماید.
  • طرفین متعهد می گردند تسویه حساب مالی کالای خارج شده از انبار ذکر شده در موضوع قرارداد را چهارشنبه هر هفته بطور منظم و مستمر انجام دهند.

قیمت محصول : 2,300,000 ریال