آیین نامه حضور در نمایشگاه تجاری


قیمت محصول : 1,700,000 ریالهدف از تدوین و ارائه این آیین نامه ، اثربخش نمودن حضور سازمان در نمایشگاههای تجاری از طریق استاندارد سازی و بهینه سازی برنامه ها ، استراتژی ها و عملیات مرتبط است. از آنجا که سازمان ها هزینه های زیادی را برای حضور در نمایشگاههای تجاری پرداخت می نمایند ، انتظارات فراوانی نیز پس از برگزاری از این رویداد تجاری دارند.  اما در بیشتر مواقع نتایج آنچنان که مورد انتظار است حاصل نمی گردد. علت های متفاوتی برای عدم نتیجه گیری می تواند وجود داشته باشد از جمله عدم  برنامه ریزی زمانی دقیق ، عدم وجود استراتژی مشخص برای حضور ، طراحی و چیدمان ضعیف غرفه ، سازماندهی نامتناسب پرسنل غرفه ، نبود محصولات و نمونه کالای با کیفیت و متنوع ، آمادگی ضعیف فنی و تجاری در غرفه و دهها دلیل دیگر.

آیین نامه و دستورالعمل حضور در نمایشگاه تجاری تمامی فعالیت مرتبط با حضور در نمایشگاه را بصورت گام به گام با تعیین وظایف و مسئولیت افراد بهمراه فرم های مربوطه مشخص می نماید. این فعالیت ها به سه بخش قبل از حضور ، در حین حضور و پس از حضور در نمایشگاه بخش بندی شده که در هر بخش ، تمامی فعالیت ها و وظایف مشخص شده اند.

 این دستورالعمل به سوالات زیر پاسخ می دهد:

  • چه زمانی برای برنامه ریزی سالانه جهت حضور در نمایشگاه های تجاری مناسب می باشد؟
  • شاخصهای تصمیم گیری برای حضور در نمایشگاه به چه صورت باید تعیین گردند؟
  • سطح حضور در نمایشگاه به چند بخش تقسیم می گردد؟
  • بهترین زمان مناسب برای آماده سازی غرفه قبل از شروع نمایشگاه چه مدت می باشد؟
  • در طراحی و آماده سازی غرفه چه مواردی باید رعایت گردد؟
  • ارسال دعوتنامه حضور به چه شکل و در چه زمانی باید صورت گیرد؟
  • برای مهمانان ویژه چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
  • سازماندهی نفرات درون غرفه چگونه باید باشد؟
  • چه نقش های سازمانی درون غرفه مورد نیاز است؟
  • چگونه باید از اطلاعات جمع آوری شده در نمایشگاه استفاده نمود؟

و دهها سوال دیگر که با مطالعه این آیین نامه و دستورالعمل در خصوص آن اطلاع و دانش کافی می توانید کسب نمایید.

بخشی از آیین نامه و دستورالعمل حضور در نمایشگاه تجاری :

ماده ۲۲  مدیر غرفه موظف است شخصی که آشنایی کامل با مشتریان فعلی شرکت دارد را مسئول کانترهای پیشخوان نماید تا در برخورد های اولیه پرسنل پیشخوان با مشتریان قدیمی شرکت ، توجه و دقت لازم صورت گیرد. فرد مذکور موظف است در پایان هر روز ، لیست مشتریان بالفعل را که از غرفه  شرکت بازدید نموده اند، در فرم شماره ی ۴ ، برای اقدامات بعد از نمایشگاه ثبت نماید.

ماده ۲۵- مسئول کنترل هدایای تبلیغاتی در حین برگزاری نمایشگاه باید با توجه به سطوح مشتریان هدایای تبلیغاتی را توزیع نماید و از توزیع بی مورد و بی خاصیت هدایا جلوگیری نماید.

ماده ۳۲- مدیر فروش باید پس از اتمام نمایشگاه از مشتریان و بازدیدکنندگان با استفاده از پیامک یا ایمیل تشکر نماید. ضمناً برای مشتریان  VIP بهتر است بصورت تلفنی این امر صورت گیرد.

قیمت محصول : 1,700,000 ریال