آیین نامه حضور و غیاب


قیمت محصول : 1,550,000 ریالسازمانهایی که دارای نظم در تردد و حضور کارکنان در محل کار هستند می توانند از کیفیت بالاتری در عملکرد برخوردار باشند و میزان تولید کار در اینگونه از سازمانها نسبت به سازمانهای دیگر بیشتر خواهد بود. ایجاد انضباط حضور در کار یکی از نشانه‏ های مدیریت در سازمان هاست. این ویژگی می تواند در درازمدت از پارامترهای ارزیابی مشتریان برای ایجاد اطمینان و در نهایت تعیین جایگاه و برند سازمان در مقابل رقبا بشمار آید. از سوی دیگر انضباط حضور برای پرسنل متعهد سازمان می تواند انگیزه‏ ی بالایی برای ادامه همکاری بوجود آورد. در صورتیکه سازمان ها نتواند مقررات و دستورالعمل مناسبی را در این زمینه طراحی و پیاده سازی نمایند، افراد بی نظم و بی برنامه فرصت سوء استفاده از آشفتگی سازمان پیدا خواهند نمود و در نتیجه در صورت عدم برخورد مناسب سازمان با این افراد ، موجبات بی انگیزگی در کارکنان منضبط سازمان را هم بوجود می آورند. با نگاهی دیگر وجود بی نظمی در سازمان ، هزینه های تمام شده‏ ی محصولات و خدمات سازمان را افزایش می دهد و قدرت و توان رقابتی محصولات را در مقابل رقبا کاهش می دهد.

از موارد دیگری که آسیب های مالی و تجاری زیادی به سازمان ها وارد می نماید بی قانونی در اضافه کاری است. بسیاری از سازمان ها پرداخت های پرحجمی بابت اضافه کاری در حقوق و دستمزد های خود دارند که بسیاری از آنها به هیچ عنوان ضروری نیستند و با اندکی نظم و قانون می توان از بروز چنین هزینه هایی جلوگیری نمود. لذا وجود استاندارد هایی که بتواند اضافه کاری های سازمان را در چارچوب مشخص و معلوم مدیریت نماید موجب افزایش توان نقدینگی سازمان و در نتیجه قدرت رقابت آن خواهد شد. 

هدف از طراحی این آیین نامه :

  • تعریف ساعات کاری
  • میزان حضور مجاز در سازمان پس از اتمام ساعت کاری
  • روش درخواست اضافه کاری و نحوه اجرای آن
  • روند اخذ تأییدیه های لازم برای تردد در سازمان در روزهای تعطیل و اضافه کاری های غیر معمول
  • نحوه تردد پرسنل در طول ساعات کاری و مسئولیت های کنترل تردد

بخشهایی از آیین نامه حضور و غیاب :

ماده ۱) کلیه مستخدمین شرکت متعهد هستند براساس ساعات کار شرکت که از قبل تعیین گردیده درمحل کار خویش حاضر و انجام وظیفه نمایند. بدیهی است هرگونه تغییرات در ساعات و زمان کار ایجاد گردد،  بلافاصله به اطلاع کارکنان خواهد رسید.

ماده ۵) اضافه­ کاری پرسنل حسب تشخیص مدیران و مسئولین واحدها از ساعت ۳۰/۱۶  لغایت ۲۰ تعیین و اعلام می­گردد.

تبصره ۳ : در صورتیکه ساعات اضافه کاری در ماه قابل پیش بینی شده باشد، واحد متقاضی می تواند با استفاده از فرم شماره ۲ ( درخواست اضافه کار ماهانه ) برنامه‏ ی ماهانه‏ ی اضافه کاری را تا سقف مجاز به واحد اداری اطلاع دهد و دیگر نیازی به تکمیل فرم شماره ۱ نمی باشد. فرم شماره ۲ باید در سه نسخه همانند فرم شماره ۱ تکمیل گردد.

ماده ۹) استفاده کارکنان از کارت تردد و یا ثبت کد شناسایی هویت ( اثر انگشت ) توسط انتظامات ، شاخص عملکرد ورود و خروج بوده و رعایت موارد فوق الزامی و ضرورت دارد.

ماده ۱۲) انتظامات مسئول کنترل ورود و خروج کارکنان است لذا باید هم ورود و خروج افراد و هم کنترل افراد درون خودروها را که قصد ورود و خروج را دارند ،  بدقت توسط انتظامات صورت گیرد.

تبصره ۸ : ورود و خروج کارکنان در طول ساعات کاری در قالب مرخصی ساعتی یا مأموریت کاری باید بوسیله کارت تردد یا کد شناسایی هویت فرد صورت گیرد.

قیمت محصول : 1,550,000 ریال