آیین نامه حقوق و دستمزد


قیمت محصول : 2,200,000 ریال • آیا می دانید چرا کارکنان همیشه از حقوق دریافتی خود ناراضی هستند؟
 • چرا کارکنان احساس بی عدالتی در پرداختها از سوی سازمان دارند؟
 • شما چگونه تفاوتهای کارکنان در تجربه و تحصیلات را برای ایجاد انگیزه در حقوق پرداختی آنها مشخص و محاسبه می نمایید؟
 • چرا بعضی از سازمان ها نمی توانند ، نیروهای توانمند و ماهر خود را حفظ کنند؟
 • حقوق افرادی که همیشه با توجه به وظایفشان باید ایستاده کار خود را انجام دهند ، چگونه محاسبه می گردد؟
 • آیا می توان با استفاده از روشی استاندارد و قابل قبول در پرداخت ها نارضایتی کارکنان را در سازمان خود به حداقل برسانید؟
 • چگونه می توانید تضاد، اصطحکاک و تعارض ناشی از پرداختها را در سازمان کاهش دهید؟
 • چرا بسیاری از سازمانها در جذب متخصصین و افراد توانمند دچار مشکل می باشند؟

یکی از دلایل افت عملکرد سازمانی ، احساس نابرابری و بی عدالتی کارکنان در میزان حقوق دریافتی است. وقتی سازمان روش مشخص ، استاندارد و قابل قبولی برای ایجاد تمایز در تعیین حقوق کارکنان ندارد ، بی تردید انگیزه‏ و تعهد افراد توانمند و لایق برای عملکرد بهینه کاهش می یابد. از سوی دیگر اگر سازمان در شرایط پرداخت حقوق و دستمزد از نام و شهرت مناسبی برخوردار نباشد ، توان رقابتی کمتری در جذب نیروهای شایسته ، متخصص و کاردان خواهد داشت و در نتیجه از جایگاه ضعیفی نیز در رقابت برخوردار خواهد بود. لذا با استفاده از دستورالعمل استاندارد محاسبه‏ی حقوق و دستمزد که تمامی ابعاد شایستگی های شاغل و شرایط شغل را در نظر گرفته باشد ، می توان امیدوار بود که سازمان در تعیین و پرداخت حقوق و دستمزد و ایجاد مزیتی پایدار در بازار نیروی کار و محیط رقابتی ، موفق خواهد بود.

این آیین نامه و دستورالعمل به شما کمک می نماید که :

 • سهم تجربه ، تحصیلات و مسئولیت را در حقوق و دستمزد مشخص و مبنایی قابل اندازه گیری برای پرداخت این ویژگی ها در اختیار داشته باشید.
 • شما می توانید استاندارد هایی برای اندازه گیری کوشش جسمانی ، شرایط محیط کار و محل اشتغال داشته باشید و نحوه‏ی محاسبه‏ی آن در حقوق و دستمزد افراد را بدانید.
 • حق جذب افراد با توانایی و تخصص های بالا را بتوانید محاسبه نمایید.
 • وظایف افراد و بخش ها را در تعیین حقوق و دستمزد مشخص نمایید.

بخشی از آیین نامه و دستورالعمل حقوق و دستمزد :

۳-۲-۱- سهم تجربه : بمنظور استفاده از تجارب کارکنان و حفظ سرمایه حرفه‏ای سازمان ، برای کارکنانِ با سابقه‏ی حضور پیوسته و مستمر در سازمان بر اساس جدول شماره ۱ اضافه پرداخت محاسبه و منظور می گردد.

۳-۲-۳- حق مسئولیت : کارکنان و مدیران با توجه به مسئولیتهای در اختیار باید اضافه پرداخت هایی را بر اساس جدول شماره ۳ دریافت نمایند. بعنوان مثال اگر مسئولیت شخصی درجه ۱ احراز شد باید به حداقل دستمزد وی ۱۰۰ درصد اضافه پرداخت تعلق گیرد. مسئولیت درجه ۱ باید حداقل ۷۰ امتیاز کسب نماید . نحوه‏ی امتیاز دهی به مسئولیت ها در جدول شماره ۴ مشخص شده است.

۳-۴-۴-  مبلغ اضافه کار: مدت کار قانونی هر شاغل برای ماه­های ۳۰ روزه ۲۰۰ ساعت بوده و کارکرد مازاد برآن اضافه کار محسوب می­شود، مبلغ اضافه کار به میزان ۴/۱حقوق مبنای یک ساعت شاغل محاسبه و با توجه به ساعت اضافه کار اعلام شده ، پرداخت می­گردد.

قیمت محصول : 2,200,000 ریال