آنالیز داده ها در بازاریابی و فروش 

داستان واقعی شماره ۱

 مهندس محسن بعنوان مدیر فروش یکی از شرکتها، مسأله ای را برای هیئت مدیره مطرح می نماید که در آن نماینده فروش استان تهران برای اینکه فروش خود را در حوزه ی فعالیتش چهار برابر کند، درخواست نموده که شرکت در شهر تهران انبار موجودی کالا ایجاد و در اختیار وی قرار دهد .ادعای نماینده تهران بر این است که اگر شرکت این پیشنهاد را بپذیرد، فروش در این منطقه چهار برابر خواهد شد.مدیر فروش چگونه باید در مورد این پیشنهاد تصمیم گیری نماید؟

داستان واقعی شماره ۲

فروش شرکت مهندس مهدی در شش ماه گذشته دچار افت قابل توجهی شده است. وی پس از بررسی و مشورت با مدیر فروش شرکت خود متوجه شد که یکی از رقبای تقریبا نوظهور با بکارگیری استراتژی قیمت گذاری نفوذی سهم قابل توجهی از بازار را کسب نموده و بسیاری از مشتریان نیز با ابراز نارضایتی از این وضعیت ، تمایل فراوانی به خرید از برند رقیب را دارند. مهندس مهدی برای رهایی از این وضعیت و کسب سهم مجدد چه راه حلی دارد؟

داستان واقعی شماره ۳ 

دکتر علیرضا مدیر عامل یکی از شرکتها می گوید که مدیر فروش پیشنهاد داده که بصورت موردی به یکی از نمایندگان فروش اعتبار شش ماهه ای به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان تعلق گیرد ، تا این نماینده سالیانه یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان از شرکت خرید نماید. اگر نتیجه ی این راهبرد فروش در یکسال مثبت بود می توان آنرا بعنوان راهبرد اصلی فروش به دیگر مناطق جغرافیایی تعمیم داد. آیا انتخاب این راهبرد مفید می باشد؟ چگونه می توان به پاسخ مناسب رسید؟

مدیران عامل و مدیران فروش هر روز با چنین مسائل و تصمیماتی روبرو هستند. تصمیم گیری از مهمترین وظایف مدیران است تا جایی که می توان گفت تصمیم گیری تمام مدیریت است. مدیران در تصمیم گیری از سبک های متفاوتی استفاده می کنند. برخی از الگوهای عقلایی و برخی دیگر از مدلها و روشهای کاملا ذهنی و احساسی استفاده می نمایند. هرچند برای تصمیم گیری نمی توان کاملا از الگوهای کمی استفاده کرد اما داده ها و اطلاعات در بسیاری از موارد کمک بسیار بزرگی به فرایند تصمیم گیری می کنند. در واقع وجود اطلاعات مناسب و مؤثر می تواند کیفیت تصمیم گیری را تاحدود زیادی ارتقاء و اثربخشی تصمیمات را افزایش دهد. بنابراین استفاده از روشهای علمی برای جمع آوری و تحلیل داده ها و مناسب سازی آنها برای تصمیم گیری ، از مهارت ها و توانمندی های بسیار ضروری مدیران و سازمانها است. اطلاعات زیادی درون سازمانها در آمارها و گزارشهای آنها وجود دارد که بایستی به روش علمی استخراج و برای تصمیمات استراتژیک آماده سازی گردد. در این دوره ی آموزشی ، ضمن ارائه طبقه بندی مناسب از انواع اطلاعاتی که می توان برای تصمیم گیری در بازاریابی و فروش از آنها استفاده نمود ، مدیران و کارشناسان با نحوه آنالیز و تحلیل این اطلاعات برای مصارف استراتژیکِ بازاریابی و فروش آشنا می گردند.

مدت زمان برگزاری دوره

دوره حاضر در 18 ساعت و در ۶ جلسه ی 3 ساعته برگزار می گردد.

تعداد شرکت کنندگان

دوره حاضر فقط امکان پذیرش 12 نفر را دارد

تاریخ شروع دوره :

به زودی زمان برگزاری دوره اعلام می گردد

 

قیمت دوره : 5,500,000 ریال